Bekijk alle foto's
Verhuurd

De Vecht 14 i

8253 PH Dronten

€ 775,- p.m.

Soort Object

Totale vloeroppervlakte

Aantal lagen

Bedrijfsruimte

150 m²

1

Beschrijving

English translation below

Op het terrein van De Vecht 14 in Dronten wordt deze bedrijfsruimte te huur aangeboden met huisnummer 14i.

De Vecht is gelegen op bedrijventerrein Business Zone Delta, vanwaar een goede verbinding naar de N307 richting A6. Deze ruimte beschikt over een tussenvloer over ca. de helft van het pand, dus ca. 50 m2 extra. Hier is nu een kantoor/kantine gerealiseerd, en een deel wordt voor opslag gebruikt.

Indeling

Entree, bedrijfshal met toilet, meterkast, stortgoot en overheaddeur. Een via vaste trap bereikbare verdieping, ingericht als kantoor

Locatie en bereikbaarheid

Business Zone Delta is goed bereikbaar en vrijwel aan de oprit gelegen naar de N307 (Overijsselseweg). De N307 heeft een directe aansluiting op de A6, de N50/A50 en A28. Dronten is vanaf het noorden en vanuit de Randstad met de Hanzelijn per spoor direct bereikbaar. Ten noord-westen van de Hanzelijn is bedrijventerrein is het Business Zone Delta gelegen. Het terrein behoort tot de modernste bedrijventerreinen van de gemeente Dronten en heeft een moderne uitstraling. 

Bestemming

Showroom, atelier, perifere detailhandel, bedrijfsruimte met kantoor en/of opslag, detailhandel niet toegestaan. Bedrijven van milieucategorieën 1, 2, 3 en 4.

Opleveringsniveau 

De bedrijfsruimte wordt in de huidige staat aangeboden derhalve inclusief o.a.:
– betonvloer dik 20cm, monolithisch afgewerkt;
– scheidingsmuren uitgevoerd in ankerloze spouwmuur;
– dubbele beglazing;
– uitstekende isolatie;
– meterkast met aansluiting gas, water, elektra 3 x 25 Amp., telefoon/data;
– overheaddeur met dubbele sluiting;
– elektrische installatie;
– CV ketel en radiator(en);
– betegeld toilet;
– uitstortgootsteen;
– buitenverlichting;
– ruime parkeergelegenheid. 

Vloeroppervlak en metrages 

– begane grond ca. 100 m2 (7.50m x 14.00m)
– kantoor verdieping ca. 33 m2 (7.50m x 4.60m)
– vrije hoogte tot dak ca. 5.50m
– bedrijfsvloer max. belastbaar tot 1500 kg/m2
– overheaddeur breed ca. 3.2 m hoog ca. 4,5 m
– houten tussenvloer van ca. 50 m2 (3.75 m x 14 m)

Huurprijs 

De huur bedraagt € 695,- per maand, te vermeerderen met servicekosten en BTW

BTW

Uitgangspunt is een met BTW belaste huurprijs. Indien een huurder niet voldoet aan de voor belaste verhuur gestelde criteria zal de huurprijs zodanig worden verhoogd dat het voor verhuurder ontstane financiële nadeel volledig wordt gecompenseerd.

Servicekosten

De servicekosten bedragen € 29,50  per maand exclusief BTW. Dit is een vast bedrag. Hiervoor worden de volgende diensten door verhuurder verzorgd:
– 1 maal per 2 jaar onderhoudsbeurt overhead deuren;
– 1 maal per jaar inspectie brandblusapparatuur;
– 1 maal per 2 jaar buitengevel reiniging;
– 3 maal per jaar onkruidbestrijding bestrating;
– administratiekosten hierover
Nutsvoorzieningen, telefonie en internet dient op naam van huurder aangevraagd te wordeng.

Huurovereenkomst 

De huurovereenkomst wordt opgesteld volgens het model door de Raad voor Onroerende Zaken, op 30 januari 2015 vastgesteld, zoals deze door de NVM wordt gebruikt.

Huurprijs 

De  huur bedraagt € 775,- per maand, te vermeerderen met servicekosten en BTW.

BTW

Uitgangspunt is een met BTW belaste huurprijs. Indien een huurder niet voldoet aan de voor belaste verhuur gestelde criteria zal de huurprijs zodanig worden verhoogd dat het voor verhuurder ontstane financiële nadeel volledig wordt gecompenseerd.

Servicekosten

De servicekosten bedragen € 32,50  per maand exclusief BTW. Dit is een vast bedrag. Hiervoor worden de volgende diensten door verhuurder verzorgd:
– 1 maal per 2 jaar onderhoudsbeurt overhead deuren;
– 1 maal per jaar inspectie brandblusapparatuur;
– 1 maal per 2 jaar buitengevel reiniging;
– 3 maal per jaar onkruidbestrijding bestrating;
– administratiekosten hierover
Nutsvoorzieningen, telefonie en internet dient op naam van huurder aangevraagd te wordeng.

Huurovereenkomst 

De huurovereenkomst wordt opgesteld volgens het model door de Raad voor Onroerende Zaken, op 30 januari 2015 vastgesteld, zoals deze door de NVM wordt gebruikt.

Voorbehoud

Onder voorbehoud gunning eigenaar.

Huurtermijn

Kortere periode is bespreekbaar, doch minimaal twee jaar.

Opzegtermijn 

6 maanden, voor afloop van een huurtermijn.

Huurbetaling

Telkens per maand vooruit te voldoen voor de eerste van de maand.

Huurprijsindexering 

Jaarlijks, conform het verloop van de consumentenprijsindex (CPI), reeks CPI -werknemers alle huishoudens (2015=100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), voor het eerst een jaar na ingang huurcontract.

Zekerheidsstelling

Een waarborgsom van tenminste gelijk aan 3 maanden huur incl. servicekosten en BTW.

Aanvaarding

In overleg, ca. met 2 maanden.

Overig

Ten tijde van het nemen van de foto’s, wordt er buitenschilderwerk uitgevoerd. 

Volg ons op FacebookTwitter en Linkedin!

Meer informatie over dit leuke bedrijfspand of een afspraak maken voor een bezichtiging? Bel Monique Uffen op 036-5490628.

__________________________________________________

On the De Vecht 14 in Dronten, a business premise is offered for rent with house number 14i. De Vecht is located on Business Zone Delta business park, from where a good connection to the N307 towards A6. There is a floor made over about half of the building, so about 50 m2 extra. The space is now in use as an office/canteen and storage space.

Layout
Entrance hall with toilet, meter cupboard, chute, and overhead door. A floor, accessible via fixed stairs, furnished as an office.

Location and accessibility
Business Zone Delta is easily accessible and located almost at the entrance to the N307 (Overijsselseweg). The N307 has a direct connection to the A6, the N50/A50, and the A28. Dronten is directly accessible from the north and from the Randstad using the Hanze railway line. To the northwest of the Hanze line, the Business Zone Delta is situated. This area is one of the most modern business parks in the municipality of Dronten and has a modern image.

Destination
Showroom, workshop, peripheral retail, business space with office and/or storage, retail not allowed. Companies in environmental categories 1, 2, 3, and 4.

Delivery level
The warehouse is offered in its current state, therefore including, among other things:
– concrete floor 20cm thick, monolithic finish;
– partition walls made of anchorless cavity walls;
– double glazing;
– excellent insulation;
– meter cupboard with water, electricity 3 x 25 Amp., telephone/data connection;
– overhead door with double lock;
– electrical installation;
– tiled toilet;
– sink;
– exterior lighting;
– ample parking space.

Floor area and dimensions
– ground floor approx. 100 m2 (7.50m x 14.00m)
– office floor approx. 33 m2 (7.50m x 4.60m)
– free height to roof approx. 5.50m
– company floor max. loadable to 1500 kg/m2
– overhead door wide approx. 3.2 m high approx. 4.5 m
– wooden intermediate floor of approx. 50 m2 (3.75 m x 14 m)

Rent
The rent is € 695,- per month, plus service costs and VAT.

VAT
The starting point is rent with VAT. If a tenant does not meet the criteria for taxable rent, the rent will be increased to compensate in full for the financial disadvantage suffered by the lessor.

Service costs
The service costs are € 29.50 per month excluding VAT. This is a fixed amount. For this the following services are provided by the lessor:
– Maintenance of overhead doors once every 2 years;
– Fire extinguisher inspection once a year;
– Cleaning of the outside walls once every 2 years;
– 3 times a year weed control paving;
– Administration costs for this
Utilities, telephony, and internet must be requested in the tenant’s name.

Lease agreement
The rental agreement is drawn up on the basis of the model established by the Council for Real Estate on 30 January 2015, as used by the NVM.

Reservation
Subject to owner’s approval.

Lease term
A shorter period is negotiable, but at least two years.

Notice period
6 months, before the end of a lease period.

Rent payment
Payable monthly in advance, before the first of the month.

Rent price indexation
Annually, in accordance with the development of the consumer price index (CPI), CPI employees’ range of all households (2015 = 100), published by Statistics Netherlands (CBS), for the first after the first year of rent.

Security
A guarantee of at least 3 months’ rent including service costs and VAT.

Acceptance
With approximately 2 months

Lees meer...

Kenmerken

Overdracht

  • Status Verhuurd
  • Huurprijs € 775,- per maand
  • Aanvaarding in overleg
  • Aanvaarding toelichting ca. 2 maand
  • BTW van toepassing Ja
  • Servicekosten € 32,50 per maand

Bouwvorm

  • Bouwvorm Bestaande bouw
  • Bouwjaar 2000

Indeling

Diversen

Functies

Plattegrond

Locatie

Estatum makelaardij

Vrijblijvende afspraak

Benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen? Bel naar 036-5490628 of vul het formulier in om een vrijblijvende afspraak te maken. Wij helpen u graag!

Vraag een bezichtiging aan

Wil je dit bedrijfspand graag bezichtigen? Vul het formulier in en wij nemen contact op voor een vrijblijvende bezichtiging.