Bekijk alle foto's
Verhuurd

De Vecht 38

8253 PH Dronten

€ 575,- p.m.

Soort Object

Totale vloeroppervlakte

In units vanaf

Bedrijfsruimte

80 m²

80 m²

Beschrijving

English translation below

Aan De Vecht 38 in Dronten wordt deze nette bedrijfsruimte te huur aangeboden. De Vecht is gelegen op bedrijventerrein Business Zone Delta, vanwaar een goede verbinding naar de N307 richting A6.

Indeling

Entree, bedrijfshal met toilet, meterkast, stortgoot en overheaddeur.

Locatie en bereikbaarheid

Business Zone Delta is goed bereikbaar en vrijwel aan de oprit gelegen naar de N307 (Overijsselseweg). De N307 heeft een directe aansluiting op de A6, de N50/A50 en A28. Dronten is vanaf het noorden en vanuit de Randstad met de Hanzelijn per spoor direct bereikbaar. Ten noord-westen van de Hanzelijn is bedrijventerrein is het Business Zone Delta gelegen. Het terrein behoort tot de modernste bedrijventerreinen van de gemeente Dronten en heeft een moderne uitstraling.

Bestemming

Showroom, atelier, perifere detailhandel, bedrijfsruimte met kantoor en/of opslag, detailhandel niet toegestaan. Bedrijven van milieucategorieën 1, 2, 3 en 4.

Opleveringsniveau

De bedrijfsruimtes worden in huidige staat aangeboden derhalve inclusief o.a.:
– betonvloer dik 20cm
– scheidingsmuren uitgevoerd in ankerloze spouwmuur
– dubbele beglazing
– uitstekende isolatie
– meterkast met aansluiting water, elektra 3 x 25 Amp., telefoon/data
– overheaddeur met dubbele sluiting
– elektrische installatie incl. verlichting
– betegeld toilet
– uitstortgootsteen
– buitenverlichting
– ruime parkeergelegenheid op geheel bestraat eigen terrein

Vloeroppervlak en metrages

– ca. 80 m2 (6,85m x 11,75m)
– vrije hoogte tot dak ca. 4,00m
– bedrijfsvloer max. belastbaar tot 1500 kg/m2
– overheaddeur breed ca. 3,20 m hoog ca. 3,25 m

Huurprijs

€ 575,- per maand, te vermeerderen met servicekosten en BTW

BTW

Uitgangspunt is een met BTW belaste huurprijs. Indien een huurder niet voldoet aan de voor belaste verhuur gestelde criteria zal de huurprijs zodanig worden verhoogd dat het voor verhuurder ontstane financiële nadeel volledig wordt gecompenseerd.

Servicekosten

De servicekosten bedragen € 27,50  per maand exclusief BTW. Dit is een vast bedrag. Hiervoor worden de volgende diensten door verhuurder verzorgd:
– 1 maal per 2 jaar onderhoudsbeurt overhead deuren;
– 1 maal per jaar inspectie brandblusapparatuur;
– 1 maal per 2 jaar buitengevel reiniging;
– 2 maal per jaar onkruidbestrijding bestrating;
– administratiekosten hierover
Nutsvoorzieningen, telefonie en internet dient op naam van huurder aangevraagd te worden.

Huurovereenkomst

De huurovereenkomst wordt opgesteld volgens het model door de Raad voor Onroerende Zaken, op 30 januari 2015 vastgesteld, zoals deze door de NVM wordt gebruikt.

Voorbehoud

Onder voorbehoud gunning eigenaar.

Huurtermijn

In overleg, doch minimaal twee jaar.

Opzegtermijn

3 maanden, voor afloop van een huurtermijn

Huurbetaling

Telkens per maand vooruit te voldoen middels automatische incasso.

Huurprijsindexering

Jaarlijks, conform het verloop van de consumentenprijsindex (CPI), reeks CPI -werknemers alle huishoudens (2006=100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), voor het eerst per 1 januari 2019.

Zekerheidsstelling

Een waarborgsom van tenminste gelijk aan 3 maanden huur incl. servicekosten en BTW.

Aanvaarding

In overleg, ca. met twee maanden.

De getoonde foto’s zijn ter indicatie.

Ook uw bedrijfsruimte snel laten verkopen of verhuren? Vind uw bedrijfsmakelaar in Almere:

Estatum Makelaardij
Havenzicht 72
1357 NR Almere
tel: 036-5490628
e-mail: vastgoed@estatum.nl
De makelaar met verstand van zaken en ruimte voor persoonlijk advies.

Volg ons op FacebookTwitter en Linkedin!

______________________________________________________
This neat business space is offered for rent at De Vecht 38 in Dronten. De Vecht is located on the Business Zone Delta business park, from where there is a good connection to the N307 towards the A6.

Layout
Entrance, business hall with toilet, meter cupboard, chute, and overhead door.

Location and accessibility
The Delta Business Zone is easily accessible and located almost on the driveway to the N307 (Overijsselseweg). The N307 has a direct connection to the A6, the N50 / A50, and A28. Dronten is directly accessible by rail from the north and from the Randstad with the Hanzelijn. The Delta Business Zone is located to the north-west of the Hanzelijn business park. The site is one of the most modern business parks in the municipality of Dronten and has a modern look.

Destination
Showroom, workshop, peripheral retail, industrial space with office and/or storage, retail trade not allowed. Companies of environmental categories 1, 2, 3, and 4.

Delivery level
The business premises are offered in current condition, therefore including:
– concrete floor thick 20 cm
– partition walls executed in an anchorless cavity wall
– double glass
– excellent insulation
– meter cupboard with connection water, electricity 3 x 25 Amp., telephone/data
– overhead door with double locking
– electrical installation incl. lighting
– tiled toilet
– pouring sink
– outdoor lighting
– ample parking space on its own fully paved site

Floor area and floor space
– approx. 80 m2 (6.85 m x 11.75 m)
– free height to roof approx. 4.00 m
– industrial floor max. loadable up to 1500 kg / m2
– overhead door, approx. 3.20 m wide, approx. 3.25 m high

Rent price
€ 575per month, to be increased with service costs and VAT

VAT
The starting point is the rental price subject to VAT. If a tenant does not meet the criteria set for a taxable lease, the rent will be increased in such a way that the financial disadvantage incurred by the lessor is fully compensated.

Service fee
The service costs are € 27.95 per month excluding VAT. This is a fixed amount. The following services are provided by the lessor for this:
– Maintenance of overhead doors once every 2 years;
– 1 time per year inspection of fire extinguishers;
– Cleaning the exterior facade once every 2 years;
– 2 times a year weed control paving;
– administration costs on this
Utilities, telephony, and internet must be requested in the name of the tenant.

Rental agreement
The lease is drawn up in accordance with the model adopted by the Real Estate Council on January 30, 2015, as used by the NVM.

Reservation
Subject to owner’s award.

Lease term
In consultation, but at least two years.

Notice period
3 months, before the end of a rental period

Rent payment
To be paid in advance each month by direct debit.

Rental price indexation
Annually, in accordance with the development of the consumer price index (CPI), series of CPI employees all households (2006 = 100), published by the Central Bureau of Statistics (CBS), for the first time as of 1 January 2019.

Security
A deposit of at least 3 months rent incl. Service costs and VAT.

Acceptance
In consultation, approx. with two weeks.

Lees meer...

Kenmerken

Overdracht

 • Status Verhuurd
 • Huurprijs € 575,- per maand
 • Aanvaarding Per 01-03-2022
 • Aanvaarding toelichting uiterlijk per 1 maart, eerder in overleg
 • BTW van toepassing Ja
 • Servicekosten € 27,50 per maand

Bouwvorm

 • Bouwvorm Bestaande bouw
 • Bouwjaar 1998

Indeling

 • Soort Object Bedrijfsruimte
 • Totale vloeroppervlakte 80 m²
 • Perceeloppervlakte 2377 m²
 • In units vanaf 80 m²

Diversen

 • Woonruimte Geen woonruimte aanwezig
 • Locatie Bedrijventerrein
 • Onderhoud binnen Goed
 • Onderhoud buiten Goed

Functies

 • Hoofdfunctie Bedrijfruimte
 • Voorzieningen Overheaddeuren, krachtstroom, betonvloer, toilet

Plattegrond

Locatie

Estatum makelaardij

Vrijblijvende afspraak

Benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen? Bel naar 036-5490628 of vul het formulier in om een vrijblijvende afspraak te maken. Wij helpen u graag!

Vraag een bezichtiging aan

Wil je dit bedrijfspand graag bezichtigen? Vul het formulier in en wij nemen contact op voor een vrijblijvende bezichtiging.