...
€900 p.m.
Verhuurd

Brouwerstraat 36 sous – Almere

160 m2

Aan de rand van het stadscentrum van Almere wordt nu deze kelderruimte te huur aangeboden. De bestemming is ruim te noemen. Je kunt hier een bijvoorbeeld een (web)winkel beginnen, de ruimte gebruiken voor je verreniging of als opslagruimte.

Locatie
De Brouwerstraat is gelegen aan de rand van het winkelcentrum, in het verlengde van de Mediamarkt, op de hoek Brouwerstraat, Olstgracht en het Deventerpad, waar veel horeca gevestigd is.

Bestemming
Het bestemmingsplan is het bestemmingsplan Centrum Almere Stad, met ter plaatse de bestemmingen o.a. winkel, dienstverlening, maatschappelijke voorzieningen, kantoren, cultuur en ontspanning, vergader locatie, workshop ruimte, sportvoorzieningen. Dit voor zowel de kelder als de begane grond.

Indeling:
De kelder is bereikbaar via de zij-entree, waar tevens de bergingen van de bovenwoningen zijn, of via de entree naar de woningen, waar ook de lift naar de kelder is. De kelder zelf is ingedeeld in diverse ruimtes, maar hier is eenvoudig weer een open ruimte van te maken. De kelderruimte is ongeveer 2,4 meter hoog, maar er lopen wel diverse leidingen en balken over het plafond. Het is overal wel minimaal 2 meter hoog.

Vloeroppervlak
Kelder ca. 160 m² beschikbaar

Standaard opleveringsniveau:
Het pand wordt opgeleverd in de huidige staat.
De kelder is voorzien van vloerbedekking, tussenwanden, kitchenette, toilet en radiatoren.

Huurtermijn
Het uitgangspunt is vijf jaar (winkel contract), andere termijnen zijn bespreekbaar.

Huurprijs
€ 900,- per maand excl. BTW en servicekosten

BTW
Uitgangspunt is een met BTW belaste huurprijs. Indien een huurder niet voldoet aan de voor belaste verhuur gestelde criteria zal de huurprijs zodanig worden verhoogd dat het voor verhuurder ontstane financiële nadeel volledig wordt gecompenseerd.

Voorschot servicekosten:
Nader te bepalen, afhankelijk van type gebruik.

Huurbetaling
Per maand vooruit.

Zekerheidsstelling
Een bankgarantie ter hoogte van 3 maanden huur, te vermeerderen met BTW en eventueel servicekosten.

Huurprijsaanpassing
Jaarlijks, conform het verloop van de consumentenprijsindex (CPI), reeks CPI -werknemers alle huishoudens (2015=100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), voor het eerst 1 jaar na huuringangsdatum en vervolgens jaarlijks op deze datum.

Opzegtermijn
Opzegtermijn is 1 jaar.

Huurovereenkomst
De huurovereenkomst wordt opgesteld volgens het meest recente model door de Raad voor Onroerende Zaken, zoals deze door de NVM wordt gebruikt.

Aanvaarding
Op korte termijn mogelijk.

Voorbehoud
Onder voorbehoud gunning eigenaar.

DISCLAIMER
Alle gepresenteerde informatie is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Niettemin aanvaarden wij en de opdrachtgever geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele onjuistheden. Elke vorm van aansprakelijkheid voor eventuele schade, direct dan wel indirect, als gevolg van de aangeboden informatie, wordt dan ook door ons en de opdrachtgever uitdrukkelijk afgewezen. Het is uitsluitend bedoeld als uitnodiging tot het uitbrengen van een bod c.q. in onderhandeling te treden.

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.