...
€610 p.m.
Verhuurd

De Vecht 28 – Dronten

80 m2

Aan De Vecht 28 in Dronten wordt deze nette bedrijfsruimte te huur aangeboden. De Vecht is gelegen op bedrijventerrein Business Zone Delta, vanwaar een goede verbinding naar de N307 richting A6.

Indeling
Entree, bedrijfshal met toilet, meterkast, stortgoot en overheaddeur.

Locatie en bereikbaarheid
Business Zone Delta is goed bereikbaar en vrijwel aan de oprit gelegen naar de N307 (Overijsselseweg). De N307 heeft een directe aansluiting op de A6, de N50/A50 en A28. Dronten is vanaf het noorden en vanuit de Randstad met de Hanzelijn per spoor direct bereikbaar. Ten noord-westen van de Hanzelijn is bedrijventerrein is het Business Zone Delta gelegen. Het terrein behoort tot de modernste bedrijventerreinen van de gemeente Dronten en heeft een moderne uitstraling.

Bestemming
Showroom, atelier, perifere detailhandel, bedrijfsruimte met kantoor en/of opslag, detailhandel niet toegestaan. Bedrijven van milieucategorieën 1, 2, 3 en 4.

Opleveringsniveau
De bedrijfsruimte wordt in huidige staat aangeboden derhalve inclusief o.a.:
– betonvloer dik 20cm
– scheidingsmuren uitgevoerd in ankerloze spouwmuur
– dubbele beglazing
– uitstekende isolatie
– meterkast met aansluiting water, elektra 3 x 25 Amp., telefoon/data
– overheaddeur met dubbele sluiting
– elektrische installatie incl. verlichting
– betegeld toilet
– uitstortgootsteen
– parkeergelegenheid op geheel bestraat eigen terrein
De hal kan worden opgeleverd met de ingebouwde stellingen en kantoor van vorige huurder. Bij de eindoplevering dienen deze echter door huurder te zijn verwijderd.

Vloeroppervlak en metrages
– ca. 80 m2 (6,85m x 11,75m)
– vrije hoogte tot dak ca. 4,00m
– bedrijfsvloer max. belastbaar tot 1500 kg/m2
– overheaddeur breed ca. 3,20 m hoog ca. 3,25 m

Huurprijs
€ 610,- per maand, te vermeerderen met servicekosten en BTW

BTW
Uitgangspunt is een met BTW belaste huurprijs. Indien een huurder niet voldoet aan de voor belaste verhuur gestelde criteria zal de huurprijs zodanig worden verhoogd dat het voor verhuurder ontstane financiële nadeel volledig wordt gecompenseerd.

Servicekosten
De servicekosten bedragen € 30,- per maand exclusief BTW. Dit is een vast bedrag. Hiervoor worden de volgende diensten door verhuurder verzorgd:
– 1 maal per 2 jaar onderhoudsbeurt overhead deuren;
– 1 maal per jaar inspectie brandblusapparatuur;
– 1 maal per 2 jaar buitengevel reiniging;
– 2 maal per jaar onkruidbestrijding bestrating;
– administratiekosten hierover
Nutsvoorzieningen, telefonie en internet dient op naam van huurder aangevraagd te worden.

Huurovereenkomst
De huurovereenkomst wordt opgesteld volgens het model door de Raad voor Onroerende Zaken, op 30 januari 2015 vastgesteld, zoals deze door de NVM wordt gebruikt.

Voorbehoud
Onder voorbehoud gunning eigenaar.

Huurtermijn
In overleg, doch minimaal twee jaar.

Opzegtermijn
3 maanden, voor afloop van een huurtermijn

Huurbetaling
Telkens per maand vooruit te voldoen middels automatische incasso.

Huurprijsindexering
Jaarlijks, conform het verloop van de consumentenprijsindex (CPI), reeks CPI -werknemers alle huishoudens (2006=100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), voor het eerst 1 jaar na ingangsdatum huurcontract.

Zekerheidsstelling
Een waarborgsom van tenminste gelijk aan 3 maanden huur incl. servicekosten en BTW.

Aanvaarding
Per 1 maart 2023 of in overleg beschikbaar.

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.