...
€545 p.m.
Verhuurd

Verlaatweg 72 L – Lelystad

50 m2

Beschrijving

English translation below

Te huur, mooie hoek bedrijfsunit van ca. 50 m2 op het goed onderhouden bedrijvencomplex Verlaatweg 72-74 te Lelystad. Dit complex is vrijwel aan de entree van industrieterrein Noordersluis gelegen.

Deze unit van ca. 8,5 x 5,9 meter is ongeveer 3,7 meter hoog, beschikt over een overheaddeur en separate entreedeur.
Er is een kantoortje in de unit aanwezig en een een toilet.

Huurprijs:

€ 695,- per maand exclusief BTW (inclusief toilet), wegens omstandigheden per direct beschikbaar

Servicekosten:

€ 29,50 per maand exclusief BTW.

Huurtermijn:

Tenminste twee jaar.

Huurbetaling:

Huur, servicekosten en BTW per maand vooruit.

Huurcontract:

De huurovereenkomst wordt opgesteld volgens het model door de Raad voor Onroerende Zaken op 30 januari 2015 vastgesteld, zoals deze door de NVM wordt gebruikt.

Huurprijsindexering:

Jaarlijks, op basis van de wijziging van het maandprijsindexcijfer volgens de
consumentenprijsindex (CPI) reeks “Alle huishoudens” (2006=100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), voor het eerst 1 januari 2024 en vervolgens jaarlijks per 1 januari.

Voorbehoud:

Onder voorbehoud gunning eigenaar

Zekerheidsstelling huur:

3 maanden huur, te vermeerderen met servicekosten en BTW.

BTW:

Uitgangspunt is een met BTW belaste huurprijs. Indien een huurder niet voldoet aan de voor belaste verhuur gestelde criteria zal de huurprijs zodanig worden verhoogd dat het voor eigenaar ontstane financiële nadeel volledig wordt gecompenseerd.

Getoonde foto’s zijn ter indicatie.

??????
Ook uw bedrijfsruimte snel laten verkopen of verhuren? Vind uw bedrijfsmakelaar in Almere:

Estatum makelaardij

Havenzicht 72
1357 NR Almere
tel: 036-5490628
e-mail: vastgoed@estatum.nl
De makelaar met verstand van zaken en ruimte voor persoonlijk advies.

Volg ons op FacebookTwitter en Linkedin!

__________________________________________________

For rent, beautiful corner business unit of approx. 50 m2 on the well-maintained business complex Verlaatweg 72-74 in Lelystad. This complex is located almost at the entrance of the industrial area Noordersluis.
This unit of approx. 8.5 x 5.9 meters is about 3.7 meters high and has an overhead door and a separate entrance door.
There is an office in the unit and a toilet.

Rental price:
€695 per month excluding VAT (including toilet), available immediately due to circumstances

Service costs:
€ 29.50 per month excluding VAT.

Lease term:
At least two years.

Rent payment:
Rent, service charges, and VAT per month in advance.

Lease agreement:
The lease will be drawn up in accordance with the model established by the Real Estate Council on 30 January 2015, as used by the NVM.

Rent price indexation:
Annually, based on the change of the monthly price index figure according to the
consumer price index (CPI) series “All households” (2006=100), published by Statistics Netherlands (CBS), for the first time on 1 January 2024 and thereafter annually per 1 January.

Reservation:
Subject to owner’s consent

Security for rent:
3 months’ rent, plus service charges and VAT.

VAT:
The starting point is a VAT-taxed rent. If a tenant does not meet the criteria for taxable rent, the rent will be increased in such a way that the financial disadvantage for the owner will be fully compensated.

The photos shown are indicative.

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.